ქალაქ ახმეტაში ჩოლოყაშვილისა და ოძელაშვილის ქუჩების , სოფ.ზემო ხოდაშენში შიდა საუბნო გზისა და სოფ. ფიჩხოვანში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

Publish date: 23 April, 2017
End date: 28 April, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ქალაქ ახმეტაში ჩოლოყაშვილისა და ოძელაშვილის ქუჩების , სოფ.ზემო ხოდაშენში შიდა საუბნო გზისა და სოფ. ფიჩხოვანში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე.

See link
Share page