ქ.ახმეტაში გორგასლის ქუჩაზე სატრენაჟორო დარბაზის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა

Publish date: 1 May, 2017
End date: 3 May, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის ქ.ახმეტაში გორგასლის ქუჩაზე სატრენაჟორო დარბაზის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვაზე.

See link
Share page