ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ გრეიდერის 6 ცალი საბურავის შესყიდვა

Publish date: 14 May, 2017
End date: 16 May, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ გრეიდერის 6 ცალი საბურავის შესყიდვაზე.

See link
Share page