მთათუშეთში სოფლებს შორის დამაკავშირებელი შიდა გზების ჩამოშლილი გრუნტისგან გაწმენდითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა.

Publish date: 15 May, 2017
End date: 17 May, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამეობა აცხადებს ტენდერს აუქციონის გარეშე მთათუშეთში სოფლებს შორის დამაკავშირებელი შიდა გზების ჩამოშლილი გრუნტისგან გაწმენდითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვაზე.

See link
Share page