ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზემო ალვანში №2 და №3 საბავშვო ბაღების შენობის სახურავების რეაბილიტაციაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა

Publish date: 6 June, 2017
End date: 22 January, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელქტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზემო ალვანში №2 და №3 საბავშვო ბაღების შენობის სახურავების რეაბილიტაციაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვაზე.

See link
Share page