ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ სოფ. ომალოს საბავშო ბაღის საძინებელი ოთახის მოწყობისა და სოფ.ზემო ალვანში კულტურის სახლში სატრენაჟორო დარბაზის გასახდელისა და საშხაპის მოწყობის სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა

Publish date: 10 June, 2017
End date: 12 June, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ სოფ. ომალოს საბავშო ბაღის საძინებელი ოთახის მოწყობისა და სოფ.ზემო ალვანში კულტურის სახლში სატრენაჟორო დარბაზის გასახდელისა და საშხაპის მოწყობის სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვაზე.

See link
Share page