ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ მეორადი სატრასპორტო საშუალების შეძენა

Publish date: 11 June, 2017
End date: 13 June, 2017

ახმეტის  მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ მეორადი სატრასპორტო საშუალების შეძენაზე.

 

See link
Share page