სოფ.ზემო ხოდაშენში ხარების ეკლესიის ეზოს ლითონის ბადით შემოღობვის სამუშაოების შესყიდვა

Publish date: 5 July, 2017
End date: 10 July, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელქტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სოფ.ზემო ხოდაშენში ხარების ეკლესიის ეზოს ლითონის ბადით შემოღობვის სამუშაოების შესყიდვაზე.

See link
Share page