ახმეტის მუნიციპალიტეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სკოლის დარბაზის რეკონსტრუქცია- რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

Publish date: 27 June, 2017
End date: 29 June, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სკოლის დარბაზის რეკონსტრუქცია- რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე.

See link
Share page