ქ. ახმეტაში დედის ქუჩაზე არსებულ სკვერში ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობის სამუშაოები

Publish date: 19 July, 2017
End date: 24 July, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეპობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ქ. ახმეტაში დედის ქუჩაზე არსებულ სკვერში ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობის სამუშაოებზე.

See link
Share page