ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

Publish date: 13 August, 2017
End date: 15 August, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე.

See link
Share page