ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოჟიოში წყალმომარაგების რკ/ბეტონის ბასეინის გაწმენდა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.

Publish date: 28 October, 2017
End date: 2 November, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოჟიოში წყალმომარაგების რკ/ბეტონის ბასეინის გაწმენდა-რეაბილიტაციის სამუშაოებზე.

 

See link
Share page