ახმეტის მუნიციპალიტეტის სავარგულებთან მისასვლელი გზების მოხრეშვის სამუშაოების შესყიდვა

Publish date: 1 June, 2018
End date: 6 June, 2018

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის სავარგულებთან მისასვლელი გზების მოხრეშვის სამუშაოების შესყიდვაზე.

See link
Share page