ქ.ახმეტაში ჭანტურიას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.

Publish date: 26 May, 2018
End date: 28 May, 2018

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელქტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ქ.ახმეტაში ჭანტურიას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებაზე.

See link
Share page