ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებებისათვის სათადარიგო ნაწილების შეძენა

Publish date: 9 June, 2018
End date: 11 June, 2018

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებებისათვის სათადარიგო ნაწილების შეძენაზე.

 

See link
Share page