ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ სპორტული საქონლის შესყიდვა.

Publish date: 20 June, 2018
End date: 22 June, 2018

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ სპორტული საქონლის შესყიდვაზე.

 

See link
Share page