სოფელ ოჟიოში , კულტურის სახლის შენობაში პირველ და მეორე სართულზე მდებარე ორი ოთახი, 60 კვ.მ ფართი

Publish date: 14 June, 2018
End date: 25 June, 2018

ცხადდება აუქციონი სოფელ ოჟიოში , კულტურის სახლის შენობაში პირველ და მეორე სართულზე მდებარე ორი ოთახის, 60(სამოცი) კვ.მ ფართზე.

See link
Share page