ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ 143 მ2 გადახურვისათვის საჭირო პროფფენილის ფურცლების შესყიდვა

Publish date: 15 September, 2018
End date: 17 September, 2018

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ 143 მ2 გადახურვისათვის საჭირო პროფფენილის ფურცლების შესყიდვაზე.

See link
Share page