ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ გადახურვისათვის საჭირო ხე მასალის შეძენა

Publish date: 27 November, 2018
End date: 29 November, 2018

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებეს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ გადახურვისათვის საჭირო ხე მასალის შეძენაზე.

 

See link
Share page