კვეტერასთან მისასვლელ გზას რეაბილიტირდა

Publish date: 21 December, 2018
End date: 21 December, 2018

რეაბილიტირდ ციხე-ქალაქ კვეტერასთან მისასვლელი გზა. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ეკლესიამდე მისასვლელი გზის კილომეტრიან მონაკვეთს და მოეწყო სანიაღვრე არხები.

Share page