ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში წლების მიხედვით
გააზიარე