ფინანსისტთა ასოციაციის ტრენინგი

20 June, 2018

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტმა დავით ხოსრუაშვილმა ჩაატარა შეხვედრა ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებთანა და ა(ა)ი.პ-ის ხელმძღვანელებთან და ბუღალტერებთან.იმსჯელეს ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაზე და საბუღალტრო აღრიცხვის საკითხებზე.

Share page