საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში

24 October, 2019
წლიური ანგარიშის მოსმენა

30 ოქტომბერს 12 : 30 საათზე (ჩოლოყაშვილის 49), ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თამარ ყეინიშვილი საკრებულოს წარუდგენს წლიურ ანგარიშს.
დასწრება თავისუფალია
იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილი".
Share page