საკრებულოს სხდომა # 9 - 3

9 August, 2022
3 აგვისტოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეცხრე  საკრებულოს სხდომა გაიმართა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ცხრა საკითხი განიხილეს: 

დღის წესრიგი:
 
 
1. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
  /მომხსენებელი-ვანო ნასყიდაშვილი/
2. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი/
3. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბის და დროშის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 30 ნოემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი/
4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - თინათინ შათირიშვილი/
5. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ;
  /მომხსენებელი - თინათინ შათირიშვილი/
6. ქალაქ ახმეტაში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის წესით, 30%-იანი ფასდაკლებით სარგებლობაში გადაცემის წლიური ქირის საწყისი საფასურის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - თეიმურაზ შაშიაშვილი/
7. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქვ. ალვანში მდებარე ფეხბურთის მოედნის (20026.0კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა) ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი თუშეთი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;
  /მომხსენებელი - თეიმურაზ შაშიაშვილი/
8. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საკობიანოს ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე მდებარე 30.23კვ.მ სამუშაო ფართის ა(ა)იპ „ეთნოგრაფიული და ეთნიკური ჯგუფების განვითარებისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;
  /მომხსენებელი - თეიმურაზ შაშიაშვილი/
9. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ლევან ოღაძის სახელის მინიჭებისას გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის შესახებ
  /მომხსენებელი - გიორგი მამუჩარაშვილი/
მიღებული გადაწყვეტილებები იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
Share page