ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით სამუშაო ჯგუფის სხდომა გაიმართა

16 აგვისტო, 2021
გააზიარე