ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 04 საკრებულოს ოქმი 03/29/2023 03/29/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 04 საკრებულოს ოქმი 03/04/2020 03/04/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017 წლის 26 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანა ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 04 დადგენილება 02/17/2017 02/17/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 04 საკრებულოს ოქმი 01/31/2017 01/31/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 04 ბიუროს ოქმი 04/24/2024 04/24/2024 საკრებულო (ბიურო)
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 04 ბიუროს ოქმი 04/29/2020 04/29/2020 საკრებულო (ბიურო)
სოფელ კასრისწყალში მდებარე მიწის ნაკვეთის სარგებლობაში გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 203271 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ -52.74.31.124) განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის წესით, 30%-იანი ფასდაკლებით სარგებლობაში გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 04 განკარგულება 01/08/2024 01/08/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 04 საკრებულოს ოქმი 04/03/2024 04/03/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არასაცხოვრებელი დანიშნულების ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით,გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, დუისის ყოფილი ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე მდებარე 89.7კვ.მ. არასაცხოვრებელი დანიშნულების ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, ქირავნობის ფორმით ა(ა)იპ „სამოქალაქო აქტივობის ცენტრი“-სთვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 04 განკარგულება 02/06/2019 02/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ეკონომიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 04 დადგენილება 02/05/2018 02/05/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სპორტული სტადიონისათვის სახელის მინიჭების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანში მდებარე სპორტული სტადიონისათვის ვაჟა შაბალაიძის სახელის მინიჭების შესახებ 04 განკარგულება 01/18/2021 01/18/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 04 ბიუროს ოქმი 03/22/2019 03/22/2019 საკრებულო (ბიურო)
კომისიების წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ 04 განკარგულება 02/02/2022 02/02/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 04 საკრებულოს ოქმი 03/17/2021 03/17/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 04 ბიუროს ოქმი 04/26/2023 04/26/2023 საკრებულო (ბიურო)
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 04 საკრებულოს ოქმი 02/09/2018 02/09/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 04 ბიუროს ოქმი 03/31/2021 03/31/2021 საკრებულო (ბიურო)
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 04 ბიუროს ოქმი 04/27/2022 04/27/2022 საკრებულო (ბიურო)
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 04 ბიუროს ოქმი 02/08/2018 02/08/2018 საკრებულო (ბიურო)
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 04 საკრებულოს ოქმი 03/06/2019 03/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 04 საკრებულოს ოქმი 03/02/2022 03/02/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფ.კოღოთოში მდებარე 5189კვ.მ, სოფ.ხორხელში მდებარე 4146კვ.მ და ზ. ალვანში მდებარე 4200 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი კატეგორიის) მიწის ფართების ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ 04 განკარგულება 02/05/2020 02/05/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების - ბ. ჩოლოყაშვილის ქუჩა N50-ში, II- სართულზე მდებარე უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 14.8კვ.მ ფართობის ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების - ბ. ჩოლოყაშვილის ქუჩა N50-ში, II- სართულზე მდებარე 14.8კვ.მ ფართობის (50.04.42.597) საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 04 განკარგულება 02/01/2023 02/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე ბიუროს ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 04 ბიუროს ოქმი 01/31/2017 01/31/2017 საკრებულო (ბიურო)
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გადაცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ დუისში მდებარე 1815.0 კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, პირობიანი აღნაგობის უფლებით ა(ა)იპ ,,როდი სკოტის სახელობის ფონდი საქართველო“-სთვის გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 040 განკარგულება 10/02/2019 10/02/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევის შესახებ 040 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ხორბალოში მდებარე ოთხი ერთეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ - 50.01.39.002.603; 50.01.39.000.374; 50.01.39.007.606; 50.01.39.007.604) ერთ ლოტად პირობიანი აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 040 განკარგულება 10/04/2023 10/04/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
5 (ხუთი) ერთეული უძრავი ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 5 (ხუთი) ერთეული უძრავი ქონების (სოფლის ამბულატორიები) სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 040 განკარგულება 10/05/2022 10/05/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
200 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის საპრივატიზებო ნუსხისა და პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების, ქალაქ ახმეტაში ყაზბეგის ქუჩაზე მდებარე 200 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის საპრივატიზებო ნუსხისა და პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 040 განკარგულება 11/04/2020 11/04/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 041 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 041 განკარგულება 10/04/2023 10/04/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების მოწონება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი  თვითმმართველობის პროექტების  თაობაზე“  ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ   წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 041 განკარგულება 11/06/2019 11/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
22.4 კვ.მ ფართობის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების - ბ. ჩოლოყაშვილის ქუჩა N49-ში, მე-3 სართულზე მდებარე 22.4 კვ.მ ფართობის (ს.კ50.04.47.069) ახმეტის საგანმანათლებლო რესურსცენტრისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 041 განკარგულება 10/05/2022 10/05/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 041 განკარგულება 12/02/2020 12/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების ს/კ 50.04.43.072 შეძენის თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ ფიზიკური პირის ელისო ფხალაძის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ს/კ 50.04.43.072 შეძენის თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 042 განკარგულება 10/05/2022 10/05/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
541 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საპრივატიზებო ნუსხაში დამტკიცებისა და პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების, ქალაქ ახმეტაში სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 541 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საპრივატიზებო ნუსხაში დამტკიცებისა და პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 042 განკარგულება 12/02/2020 12/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 042 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1902კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ყვარელწყალში მდებარე 1902კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 042 განკარგულება 11/06/2019 11/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 042 განკარგულება 11/01/2023 11/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სესხის აღების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ სესხის აღებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობისთვის ნებართვის მიღების მიზნით მიმართვის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 043 განკარგულება 11/01/2023 11/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
219 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ახმეტაში მდებარე სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების სახნავი კატეგორიის 219 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ს/კ 50.04.35.297 ელექტრონული აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 043 განკარგულება 10/05/2022 10/05/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
61.93კვ.მ საიჯარო ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფ. ზ. ალვანში მდებარე, მერის წარმომადგენლის ადმინისტრაციული შენობის II-სართულზე არსებული 61.93კვ.მ საიჯარო ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 043 განკარგულება 12/02/2020 12/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიების წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ 043 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 043 განკარგულება 12/25/2018 12/25/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1501 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის საპრივატიზებო ნუსხისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების, სოფ კასრისწყალში მდებარე ყოფილი ადმინისტრაციული შენობისა და მასზე დამაგრებული 1501 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის საპრივატიზებო ნუსხისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 043 განკარგულება 11/06/2019 11/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№25 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 4 აგვისტოს №25 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 044 განკარგულება 11/01/2023 11/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
5716 კვმ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და მასზე მდებარე შენობის (კულტურის სახლი) ა.ა.ი.პ “ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ზემო ალვანში მდებარე 5716 კვმ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და მასზე მდებარე შენობის (კულტურის სახლი) ა.ა.ი.პ “ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 044 განკარგულება 12/02/2020 12/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტში მდებარე უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ 044 განკარგულება 11/02/2022 11/02/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 044 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს წევრის ვადამდე შეწყვეტის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ხალაწნის მაჟორიტარი - მაგდანა ალხანაშვილისათვის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 044 განკარგულება 12/25/2018 12/25/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages