ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
5716 კვმ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და მასზე მდებარე შენობის (კულტურის სახლი) ა.ა.ი.პ “ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ზემო ალვანში მდებარე 5716 კვმ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და მასზე მდებარე შენობის (კულტურის სახლი) ა.ა.ი.პ “ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 044 განკარგულება 12/02/2020 12/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების’ რეორგანიზაციის (შერწყმის) თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლის” და ა(ა)იპ ‘’სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების’ რეორგანიზაციის (შერწყმის) თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 045 განკარგულება 11/02/2022 11/02/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ვეძებში მდებარე სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 15031.00 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ვეძებში მდებარე სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 15031.00 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (ს/კ - 50.13.31.201) პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემისას ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის შესახებ 045 განკარგულება 11/01/2023 11/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 045 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთების განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე 30%-იანი ფასდაკლებით გაიჯარების, საწყისი საიჯარო ქირის დამტკიცება 2019 წლის 21 ოქტომბერს გამოცხადებული, ელექტრონული აუქციონის წესით ვერ გაიჯარებული, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე 30%-იანი ფასდაკლებით გაიჯარების, საწყისი საიჯარო ქირის დამტკიცების შესახებ 045 განკარგულება 11/06/2019 11/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
36.8.0კვ.მ. ფართისა და მისი მიმდებარე შენობის ა(ა)იპ „მედინა 2015“- სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ დუისში მდებარე მერის წარმომადგენლის ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული 36.8.0კვ.მ. ფართისა და მისი მიმდებარე შენობის ა(ა)იპ „მედინა 2015“- სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 045 განკარგულება 12/02/2020 12/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“-თვის პირდაპირი განკარგვის წესით,უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების - ბ. ჩოლოყაშვილის ქუჩა N50-ში, პირველ სართულზე მდებარე 15.2კვ.მ ფართობის (50.04.42.597) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“-თვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 046 განკარგულება 11/02/2022 11/02/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ვეძებში მდებარე სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 15087.00 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ვეძებში მდებარე სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 15087.00 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (ს/კ - 50.13.31.200) პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემისას ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის შესახებ 046 განკარგულება 11/01/2023 11/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 046 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ა(ა)იპ „კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, პირობიანი იჯარის ფორმით გადაცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ახმეტაში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების, შენობისა და მასზე დამაგრებული 777.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (ს.კ.50.04.42.086), ა(ა)იპ „კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, პირობიანი იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 046 განკარგულება 12/04/2019 12/04/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ევროპული ქარტია ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ“ შეთანხმებაზე ხელმოწერის და მასზე შეერთების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე ევროპის მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭოს მიერ მიღებული ,,ევროპული ქარტია ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ“ შეთანხმებაზე ხელმოწერის და მასზე შეერთების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 046 განკარგულება 12/25/2020 12/25/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
3 (სამი) ერთეული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 3 (სამი) ერთეული უძრავი ქონების (სოფლის ამბულატორიები) სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 047 განკარგულება 11/02/2022 11/02/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ზემო ხოდაშენში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 100.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ზემო ხოდაშენში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 100.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ - 50.02.35.519) საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამტკიცებისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 047 განკარგულება 11/01/2023 11/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 047 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
10.4 კვ.მ საიჯარო ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით,საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ახმეტაში ჩოლოყაშვილის ქ. N50-ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე არსებული 10.4 კვ.მ საიჯარო ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ. 047 განკარგულება 12/04/2019 12/04/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ არგოხში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 394კვ.მ მიწის ნაკვეთის ქირის საწყისი საფასურისა და პირობების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ არგოხში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 394კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 50.09.33.449) აღნაგობის ფორმით, პირობიანი აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის, ქირის საწყისი საფასურისა და პირობების დამტკიცების შესახებ 048 განკარგულება 11/01/2023 11/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტში მდებარე უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 ნოემბრის №44 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 048 განკარგულება 12/07/2022 12/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 048 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
40.2კვ.მ ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ახმეტაში, ჩოლოყაშვილის ქ N50-ში მდებარე შენობის II-ე სართულზე 40.2კვ.მ ფართის ა(ა)იპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 048 განკარგულება 12/04/2019 12/04/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიების წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ 049 განკარგულება 12/17/2021 12/17/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ დუისში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1005.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ დუისში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1005.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ - 50.05.34.367) საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამტკიცებისა და პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 049 განკარგულება 11/01/2023 11/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ მატანის №2 საჯარო სკოლისთვის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანის №2 საჯარო სკოლისთვის საქართველოს ეროვნული გმირის ქაიხოსრო (ქაქუცა) ჩოლოყაშვილის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 049 განკარგულება 12/07/2022 12/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის 2018-2022 წლებისათვის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N79-ე განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 049 განკარგულება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 05 დადგენილება 02/05/2018 02/05/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არასაცხოვრებელი დანიშნულების ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ახმეტაში,ბ. ჩოლოყაშვილის ქუჩა N49-ში მდებარე შენობის მესამე სართულზე არსებული 21.5კვ.მ. არასაცხოვრებელი დანიშნულების ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, ქირავნობის ფორმით ა(ა)იპ „საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ახმეტის რაიონული ორგანიზაციისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 05 განკარგულება 02/06/2019 02/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 05 ბიუროს ოქმი 02/03/2017 02/03/2017 საკრებულო (ბიურო)
არასაცხოვრებელი დანიშნულების ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ახმეტაში,ბ. ჩოლოყაშვილის ქუჩა N49-ში მდებარე შენობის მესამე სართულზე არსებული 21.5კვ.მ. არასაცხოვრებელი დანიშნულების ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, ქირავნობის ფორმით ა(ა)იპ „საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ახმეტის რაიონული ორგანიზაციისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 05 განკარგულება 02/06/2019 02/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 05 ბიუროს ოქმი 05/25/2022 05/25/2022 საკრებულო (ბიურო)
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 05 ბიუროს ოქმი 05/27/2020 05/27/2020 საკრებულო (ბიურო)
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის კანონით დაწესებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის კანონით დაწესებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ 05 განკარგულება 02/02/2022 02/02/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 05 ბიუროს ოქმი 04/28/2021 04/28/2021 საკრებულო (ბიურო)
ძიუდოს სასპორტო სკოლების“რეორგანიზაციის (შერწყმის) თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ (ს/კ - 224630095) და ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლის“ (ს/კ - 224631478) რეორგანიზაციის (შერწყმის) თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 05 განკარგულება 03/01/2023 03/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ 05 განკარგულება 01/18/2021 01/18/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 05 საკრებულოს ოქმი 03/22/2019 03/22/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 05 ბიუროს ოქმი 05/31/2023 05/31/2023 საკრებულო (ბიურო)
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 05 ბიუროს ოქმი 03/27/2019 03/27/2019 საკრებულო (ბიურო)
საკრებულოს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 05 საკრებულოს ოქმი 05/01/2024 05/01/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 05 საკრებულოს ოქმი 04/07/2021 04/07/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 05 ბიუროს ოქმი 03/27/2019 03/27/2019 საკრებულო (ბიურო)
N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 05 დადგენილება 03/01/2017 03/01/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 05 საკრებულოს ოქმი 03/23/2020 03/23/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, დუისის ყოფილი ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული 37.70 კვ.მ ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 05 განკარგულება 02/05/2020 02/05/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ კასრისწყალში მდებარე მიწის ნაკვეთის სარგებლობაში გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 246243 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/ კ-52.65.31.170) განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის წესით, 30%-იანი ფასდაკლებით სარგებლობაში გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 05 განკარგულება 01/08/2024 01/08/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 05 ბიუროს ოქმი 03/06/2018 02/26/2018 საკრებულო (ბიურო)
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 05 საკრებულოს ოქმი 04/06/2022 04/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 05 საკრებულოს ოქმი 04/05/2023 04/05/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 05 საკრებულოს ოქმი 02/06/2017 02/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 05 საკრებულოს ოქმი 03/05/2018 03/05/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის 2018- 2022 წლებისათვის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 050 განკარგულება 12/29/2021 12/29/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სატრანსპორტო საშუალება „NISAN PATHFINDER“-ის საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალება „NISAN PATHFINDER“-ის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში დამტკიცებისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 050 განკარგულება 11/01/2023 11/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages