ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის 2018- 2022 წლებისათვის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 050 განკარგულება 12/29/2021 12/29/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ქისტაურში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის იჯარის ფორმით ქირის წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ქისტაურში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის ს/კ 50.10.36.031 პირველ სართულზე 32.0 კვ.მ სამუშაო ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფ/პ ნანა ახმეტელისთვის (პ/ნ 01027029855) გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემისა და ქირის წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 051 განკარგულება 12/07/2022 12/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სატრანსპორტო საშუალების „SKODA OCTAVIA“-ს საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების „SKODA OCTAVIA“-ს საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში დამტკიცებისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 051 განკარგულება 11/01/2023 11/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 051 განკარგულება 12/29/2021 12/29/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ქისტაურში მდებარე ორი ერთეული მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონის წესით ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ქისტაურში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) ორი ერთეული მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 052 განკარგულება 12/07/2022 12/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 052 განკარგულება 12/06/2023 12/06/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის კანონით დაწესებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის კანონით დაწესებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ 052 განკარგულება 12/29/2021 12/29/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების (სოფლის ამბულატორიის) სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (სოფლის ამბულატორიის) სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 053 განკარგულება 12/07/2022 12/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 1 ნოემბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ სესხის აღებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობისთვის ნებართვის მიღები მიზნით მიმართვის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 1 ნოემბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 053 განკარგულება 12/06/2023 12/06/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ბაბანეურში მდებარე მიწის ნაკვეთის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ბაბანეურში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 8135.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი - 50.03.38.070) ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გაცემისათვის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 054 განკარგულება 12/06/2023 12/06/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
900 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების საკარმიდამო მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ომალოში (თუშეთი) მდებარე 900 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების საკარმიდამო მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 054 განკარგულება 12/07/2022 12/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 054 დადგენილება 07/04/2018 07/04/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ კოღოთოში მდებარე მიწის ნაკვეთის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კოღოთოში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 10000.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ - 50.12.36.313) ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გაცემისათვის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 055 განკარგულება 12/06/2023 12/06/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის კანონით დაწესებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ 055 განკარგულება 12/22/2022 12/22/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქალაქ ახმეტაში, ა. ჭავჭავაძის №15- ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე მდებარე ფართობისპირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ახმეტაში, ა. ჭავჭავაძის №15- ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე მდებარე 102.62 კვ.მ ფართობის (საკადასტრო კოდი 50.04.49.001) ა(ა)იპ „კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 056 განკარგულება 12/06/2023 12/06/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის კანონით დაწესებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 056 განკარგულება 12/22/2022 12/22/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 057 განკარგულება 12/06/2023 12/06/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმაზე ხელმოწერაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისათვის კახეთის რეგიონის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმაზე ხელმოწერაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 057 განკარგულება 12/22/2022 12/22/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2023 წლის 1 ნოემბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ სესხის აღებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობისთვის ნებართვის მიღები მიზნით მიმართვის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 1 ნოემბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 058 განკარგულება 12/28/2023 12/28/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის 2018-2022 წლებისათვის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 058 განკარგულება 12/22/2022 12/22/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის კანონით დაწესებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის კანონით დაწესებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ 059 განკარგულება 12/28/2023 12/28/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გრანტის მიღებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მიერ დაფინანსებულ არასმთავრობო ორგანიზაცია „ჰეკს/ეპერი“-საგან სამხრეთ კავკასიის ოფისის პროექტის „მოლი კახეთში“ ფარგლებში გრანტის მიღებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ 059 განკარგულება 11/06/2017 11/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 06 საკრებულოს ოქმი 02/17/2017 02/17/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 06 ბიუროს ოქმი 02/17/2017 02/17/2017 საკრებულო (ბიურო)
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 06 ბიუროს ოქმი 06/29/2022 06/29/2022 საკრებულო (ბიურო)
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 06 საკრებულოს ოქმი 05/13/2021 05/13/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 06 საკრებულოს ოქმი 04/01/2020 04/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალი დასახლების შექმნისა და სახელდების თაობაზე წინადადებების მოწონება ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე დასახლების გაყოფის, ახალი დასახლების შექმნისა და სახელდების თაობაზე წინადადების მოწონების შესახებ 06 განკარგულება 03/04/2020 03/04/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 06 დადგენილება 02/05/2018 02/05/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 06 ბიუროს ოქმი 03/14/2018 03/14/2018 საკრებულო (ბიურო)
სოფელ კასრისწყალში მდებარე მიწის ნაკვეთის სარგებლობაში გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 389812 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ - 52.74.31.118) განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის წესით, 30%-იანი ფასდაკლებით სარგებლობაში გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 06 განკარგულება 01/08/2024 01/08/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 06 ბიუროს ოქმი 06/28/2023 06/28/2023 საკრებულო (ბიურო)
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 06 საკრებულოს ოქმი 03/14/2018 03/14/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 06 ბიუროს ოქმი 04/16/2019 04/16/2019 საკრებულო (ბიურო)
გადაუდებელი დახმარების ცენტრისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, თანხმობის გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ააიპ „თუშეთის დაცული ლანდშაფტის“ ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალების აქტიური ნაწილის სასწრაფო დახმარების მანქანის და აღჭურვილობის სსიპ საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 06 განკარგულება 02/06/2019 02/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის კანონით დაწესებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის კანონით დაწესებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 06 განკარგულება 02/02/2022 02/02/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 06 ბიუროს ოქმი 05/27/2021 05/27/2021 საკრებულო (ბიურო)
სოფელ საჩალეში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი კატეგორიის)ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ საჩალეში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი კატეგორიის) ორი ერთეული მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ. 06 განკარგულება 03/01/2023 03/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 06 ბიუროს ოქმი 06/24/2020 06/24/2020 საკრებულო (ბიურო)
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 06 საკრებულოს ოქმი 05/03/2023 05/03/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 06 საკრებულოს ოქმი 04/03/2019 04/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ 06 განკარგულება 02/03/2021 02/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 06 საკრებულოს ოქმი 05/04/2022 05/04/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის ფართის გდაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ.ახმეტაში, ჭავჭავაძის (ყოფილი სტალინის) ქუჩაზე მდებარე შენობის პირველ სართულზე არსებული 55 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართის უსასყიდლო უზუფრუქტით, ორი წლის ვადით საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 060 განკარგულება 11/06/2017 11/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის კანონით დაწესებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის კანონით დაწესებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 060 განკარგულება 12/28/2023 12/28/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და ნაგვის კონტეინერების გადაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი საშუალებების აქტიური ნაწილის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და ნაგვის კონტეინერების ა.ა.ი.პ “ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 061 განკარგულება 11/06/2017 11/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების გადაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა.ა.ი.პ “ახმეტის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 062 განკარგულება 11/06/2017 11/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მასალების, ა.ა.ი.პ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურისათვის“ ბალანსზე გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მასალების, ა.ა.ი.პ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურისათვის“ ბალანსზე გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 063 განკარგულება 11/07/2017 11/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების შედეგად არჩეული ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 064 განკარგულება 11/20/2017 11/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 065 განკარგულება 11/20/2017 11/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages