22 ოქტომბერი 2020

საკრებულოს სხდომა # 16 - 21 ოქტომბერი

21 ოქტომბერს   ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეთექვსმეტე  სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული  ერთი საკითხი განიხილა: 
 
 

07 სექტემბერი 2020

საკრებულოს სხდომა # 14 - 2 სექტემბერი

2 სექტემბერს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეთოთხმეტე სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული 7 საკითხი განიხილა: 


29 აგვისტო 2020

საკრებულოს სხდომა # 13 - 27 აგვისტო

27 აგვისტოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეცამეტე სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული 3 საკითხი განიხილა: 


07 აგვისტო 2020

საკრებულოს სხდომა # 12 - 6 აგვისტო

6 აგვისტოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეთორმეტე სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული 2 საკითხი განიხილა: 


06 აგვისტო 2020

საკრებულოს სხდომა # 11 - 5 აგვისტო

5 აგვისტოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეთერთმეტე სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული 5 საკითხი განიხილა: