საკრებულოს ბიუროს სხდომა # 4 - 27 აპრილი

27 April, 2022


27 აპრილს 11: 00 საათზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა. ბიუროს წევრებმა 8 საკითხი განიხილეს.
დღის წესრიგი:


1. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
/მომხსენებელი - მარინა მაისურაძე/
2. „თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების-სოფელ დართლოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
(მომხსენებელი - თინათინ შათირიშვილი)
3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ;
(მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი)
4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ;
(მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი)
5. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ;
(მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი)
6. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ;
(მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი)
7. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ;
(მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი)
8. . ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ;
(მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი)

ბიუროს მიერ დამტკიცებული საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი იხილეთ მიმაგრებულ ფაილში.
განსახილველი პროექტების გასაცნობად გაყევით ბმულს.
გააზიარე