საკრებულოს სხდომა # 10 - 1 ივლისი

2 ივლისი, 2020
1ივლისს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეათე სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული 10 საკითხი განიხილა: 

დღის წესრიგი:
 
 
1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფ. ვეძებში მდებარე 15031კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ.
 /მომხსენებელი: თინათინი კუდიანაშვილი/
2. სოფ. ვეძებში მდებარე 15087კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ.
 /მომხსენებელი: თინათინი კუდიანაშვილი/
3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ძირითადი საშუალების აქტიური ნაწილის სპეციალიზებული ა/მანქანა „GAZ C41R13“-ის ააიპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გარეგანათების სამსახური“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.
 /მომხსენებელი: თინათინი კუდიანაშვილი/
4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქვ. ალვანში მდებარე ფეხბურთის მოედნის (20026.0კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა) ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი თუშეთი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.
 /მომხსენებელი: თინათინი კუდიანაშვილი/
5. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ახმეტაში (ე.წ ბექისძირი) მდებარე 1038კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ.
 /მომხსენებელი: თინათინი კუდიანაშვილი/
6. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფ. ომალოში მდებარე 3971კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ.
 /მომხსენებელი: თინათინი კუდიანაშვილი/
7. 2020 წლის 29 მაისს ელექტრონული აუქციონის წესით ვერ გაყიდული, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ბორბლიანი ექსკავატორის კამაცუ PW 160-7-ის განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე, საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების 30%-იანი ფასდაკლებით პრივატიზების, საწყისი საფასურის დამტკიცების შესახებ.
 /მომხსენებელი: თინათინი კუდიანაშვილი/
8. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ახმეტაში, საბეროს დასახლებაში მდებარე 439კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ.
 /მომხსენებელი: თინათინი კუდიანაშვილი/
9. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფელ ფიჩხოვანში მდებარე 111911.0კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და 5000.0კვ.მ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით, პირობიანი აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის, ქირის საწყისი საფასურისა და პირობების დამტკიცების შესახებ.
 /მომხსენებელი: თინათინი კუდიანაშვილი/
10.პანკისის ხეობის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის (ამომრჩევლები) პეტიციის - პანკისის ხეობის სოფლების მოსახლეობის მუნიციპალური, იაფი ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზება, - შესახებ ინფორმაციის გაცნობა.
 /მომხსენებელი: დ.აბულაძე/
მიღებული გადაწყვეტილება იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
გააზიარე