საკრებულოს სხდომა # 13 - 27 აგვისტო

29 აგვისტო, 2020
27 აგვისტოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეცამეტე სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული 3 საკითხი განიხილა: 

დღის წესრიგი:
 
 
1. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
  /მომხსენებელი - მარინა მაისურაძე/
2. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2020 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 3 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - ნათელა ექვთიმიშვილი/
3. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - დავით აბულაძე/

  მიღებული გადაწყვეტილება იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
გააზიარე