საკრებულოს სხდომა # 16 - 21 ოქტომბერი

22 ოქტომბერი, 2020
21 ოქტომბერს   ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეთექვსმეტე  სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული  ერთი საკითხი განიხილა:   

 
დღის წესრიგი:
  
 
1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში დასახლების შექმნისა და მისი სახელდების თაობაზე წინადადების მოწონების შესახებ;                                                                             
         /მომხსენებელი-თინათინ კუდიანაშვილი/


მიღებული გადაწყვეტილება იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
გააზიარე