საკრებულოს სხდომა # 17 - 4 ნოემბერი

5 ნოემბერი, 2020
4 ნოემბერს  ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეჩვიდმეტე  სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული  სამი საკითხი განიხილა:   

 
დღის წესრიგი:
  
 
1.„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.     
    /თიანათინი შათირიშვილი/


2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ალავერდში მდებარე 3029.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ელექტრონული აუქციონის წესით,   აღნაგობის უფლებით  განკარგვისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ.    
    /თინათინ კუდიანაშვილი/


3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების, ქალაქ ახმეტაში ყაზბეგის ქუჩაზე მდებარე 200 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის საპრივატიზებო ნუსხისა და ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ.      
  /თინათინ კუდიანაშვილი/მიღებული გადაწყვეტილება იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
გააზიარე