საკრებულოს სხდომა # 19 - 24 დეკემბერი

26 დეკემბერი, 2019
24 დეკემბერს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეთვრამეტე   სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული 16 საკითხი განიხილა: 

დღის წესრიგი:
 
 
1.,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - მარინა მაისურაძე/
2.ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - მარინა მაისურაძე/
3.„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2019 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - ნათელა ექვთიმიშვილი/
4.ახმეტის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების თაობაზე;
  /მომხსენებელი - ალბერტი ყაზარაშვილი/
5.თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ გირევის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - ალბერტი ყაზარაშვილი/
6.თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ დართლოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - ალბერტი ყაზარაშვილი/
7.თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ დიკლოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - ალბერტი ყაზარაშვილი/
8.თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ დოჭუს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - ალბერტი ყაზარაშვილი/
9.თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ ეთელთას ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - ალბერტი ყაზარაშვილი/
10.ახმეტის მუნიციპალიტეტის დასახლებების, სოფლების ზემო ალვნის და ქვემო ალვნის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - ალბერტი ყაზარაშვილი/
11.თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სოფელ ინდურთას ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - ალბერტი ყაზარაშვილი/
12.თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ ომალოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - ალბერტი ყაზარაშვილი/
13.თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ ფარსმის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - ალბერტი ყაზარაშვილი/
14.თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ შენაქოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - ალბერტი ყაზარაშვილი/
15.თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ ჯვარბოსელის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - ალბერტი ყაზარაშვილი/
16.,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის 2018-2022 წლებისათვის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N79-ე განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - თინათინ შათირიშვილი/
  
მიღებული გადაწყვეტილება იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
გააზიარე