საკრებულოს სხდომა # 5 - 23 მარტი

23 მარტი, 2020
23 მარტს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეხუთე   სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული 2 საკითხი განიხილა: 

დღის წესრიგი:
 
 
1. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
  /მომხსენებელი - მარინა მაისურაძე/
2. ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ;
  /მომხსენებელი - ვანო ნასყიდაშვილი/
  
მიღებული გადაწყვეტილება იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
გააზიარე