საკრებულოს სხდომა # 7 - 6 მაისი

6 May, 2020
6 მაისს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეშვიდე  სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული 2 საკითხი განიხილა: 

დღის წესრიგი:
 
 
1. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 / მომხსენებელი - ილია გუმაშვილი/
2. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ხორხელში მდებარე 183956კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ;
 / მომხსენებელი - თინათინ კუდიანაშვილი/
მიღებული გადაწყვეტილება იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
გააზიარე