ინფორმაცია მეწარმეობის ტრენინგის შესახებ

16 June, 2017

,,ახალგაზრდებში სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარების პროგრამა''

 

Share page