საკრებულოს სხდომა # 19 - 25 დეკემბერი

25 December, 2020
25 დეკემბერს  ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეცხრამეტე  სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული  ოთხი საკითხი განიხილა:   

 
დღის წესრიგი:
  
 
1. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
    /მომხსენებელი - მარინა მაისურაძე/
2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;
    /მომხსენებელი- მარინა მაისურაძე/
3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2021 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;
    /მომხსენებელი - ნათელა ექვთიმიშვილი/
4. ევროპის მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭოს მიერ მიღებული ,,ევროპული ქარტია ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ“ შეთანხმებაზე ხელმოწერის და მასზე შეერთების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე;
    /მომხსენებელი - თინათინ შათირიშვილი/Share page