საკრებულოს სხდომა # 13 - 6 ოქტომბერი

7 October, 2021
6 ოქტომბერს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 3 საკითხი განიხილეს:

დღის წესრიგი:
 
 
1. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 სექტემბრის N13 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ;
  /მომხსენებელი - თინათინ შათირიშვილი/
2. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“;
  /მომხსენებელი - თინათინ შათირიშვილი/
3. კავკასიის ბუნების ფონდისგან (გერმანიის ჰესენის კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული ფონდი) თუშეთის დაცული ლანდშაფტის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსების მიზნით გრანტის მიღებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის თაობაზე;
  /მომხსენებელი - თინათინ შათირიშვილი/
მიღებული გადაწყვეტილებები იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
Share page