ტურისტების სტატისტიკა

საქართველოს მასშტაბით შემოსული ტურისტების რაოდენობის აღრიცხვა ხდებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ. ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ  ვებ-გვერდზე:
  • საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
  • ვიზიტორების რაოდენობა
  • Share page