ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა 2020-2021

  • წინამდებარე გეგმა მომზადებულია ევროკომისიის ინიციატივა "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" ტექნიკური მხარდაჭერით. დოკუმენტი განხილული იქნა მსოფლიო ბანკის თანამშრომლების მიერ და აღიარებულია ინიციატივა "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" პრინციპების შესაბამისად. მთელი პასუხისმგებლობა გეგმის შინაარსობრივ მხარეზე ეკისრება ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციას.

 

 

 

გააზიარე