ცხელი ხაზი : +995 599 09 96 35

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
პეტიცი პანკისის ხეობის მოსახლებისთვის იაფი მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშვნის შესახებ. . . 05/27/2020 05/27/2020 .
ახმეტის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი პრიორიტეტების დოკუმენტი . . 11/17/2021 11/17/2021 .
სოციალური დახმარების 2020 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2020 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 001 დადგენილება 01/03/2020 01/03/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 დადგენილება 01/09/2023 01/09/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017წლის 4 დეკემბრის N73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 001 განკარგულება 01/08/2018 01/08/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სესხის აღების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ სესხის აღებასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ 001 განკარგულება 01/10/2017 01/10/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 001 დადგენილება 02/07/2024 02/07/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 001 დადგენილება 02/03/2021 02/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2019 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 001 დადგენილება 01/03/2019 01/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 001 ბიუროს ოქმი 01/22/2019 01/22/2019 საკრებულო (ბიურო)
2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0010 დადგენილება 08/27/2020 08/27/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემის შესახებ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი საშუალებების აქტიური ნაწილის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ა.ა.ი.პ “ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0010 განკარგულება 03/23/2017 03/23/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის 25 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0010 დადგენილება 07/21/2021 07/21/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0010 დადგენილება 06/06/2019 06/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0010 დადგენილება 02/01/2023 02/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური დახმარების 2020 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2020 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 3 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0011 დადგენილება 08/27/2020 08/27/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების 2017 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ 0011 განკარგულება 04/03/2017 04/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის 25 დეკემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2021 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0011 დადგენილება 08/04/2021 08/04/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0011 დადგენილება 06/06/2019 06/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის, საჯარო მოსამსახურეთა იერარქიული რანგებისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0011 დადგენილება 02/01/2023 02/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის, საჯარო მოსამსახურეთა იერარქიული რანგებისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0012 დადგენილება 02/01/2023 02/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0012 დადგენილება 08/07/2019 08/07/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0012 დადგენილება 09/01/2021 09/01/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0012 დადგენილება 08/27/2020 08/27/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,დუისი წყალი“-ს ლიკვიდაცია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,დუისი წყალი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0012 განკარგულება 04/03/2017 04/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2022 წლის 6 აპრილის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 აპრილის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0013 დადგენილება 02/01/2023 02/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2019 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0013 დადგენილება 08/07/2019 08/07/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ; 0013 დადგენილება 09/01/2021 09/01/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0013 დადგენილება 09/02/2020 09/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,მატანი წყალი“-ს ლიკვიდაცია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,მატანი წყალი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0013 განკარგულება 04/03/2017 04/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ზემო ალვანი წყალი“-ს ლიკვიდაცია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,ზემო ალვანი წყალი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0014 განკარგულება 04/03/2017 04/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2022 წლის 6 აპრილის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 აპრილის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0014 დადგენილება 02/01/2023 02/01/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0014 დადგენილება 11/04/2020 11/04/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0014 დადგენილება 09/04/2019 09/04/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის 1 სექტემბრის N13 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 სექტემბრის N13 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 0014 დადგენილება 10/06/2021 10/06/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ქისტაური წყალი“-ს ლიკვიდაცია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,ქისტაური წყალი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0015 განკარგულება 04/03/2017 04/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის მიერ მშენებლობის შეჩერების შესახებ წესის დამტკიცების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მშენებლობის შეჩერების შესახებ გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე 0015 დადგენილება 03/29/2023 03/29/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური დახმარების 2020 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2020 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 3 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0015 დადგენილება 12/02/2020 12/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2019 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0015 დადგენილება 10/02/2019 10/02/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0015 დადგენილება 12/17/2021 12/17/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური დახმარების 2021 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2021 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0016 დადგენილება 12/17/2021 12/17/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ზემო ხოდაშენი წყალი“-ს ლიკვიდაცია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,ზემო ხოდაშენი წყალი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0016 განკარგულება 04/03/2017 04/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0016 დადგენილება 04/05/2023 04/05/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0016 დადგენილება 11/06/2019 11/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის 24 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0016 დადგენილება 12/25/2020 12/25/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 0017 დადგენილება 12/17/2021 12/17/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ოჟიო წყალი“-ს ლიკვიდაცია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,ოჟიო წყალი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0017 განკარგულება 04/03/2017 04/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2019 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0017 დადგენილება 12/04/2019 12/04/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 0017 დადგენილება 12/25/2020 12/25/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2022 წლის 3 აგვისტოს №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 3 აგვისტოს №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0017 დადგენილება 05/03/2023 05/03/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages