„ახმეტის ინოვაციის ცენტრის“ პროექტის გეგმის განხილვა

26 ივნისი, 2017

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სახლში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენელმა ჩაატარეს „ახმეტის ინოვაციის ცენტრის“ ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართა.

გახილვას მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები ესწრებოდნენ.

გააზიარე