ქ. ახმეტაში შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ წყალარინების გამყვანი კოლექტორის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის გადაწყვეტილება

15 თებერვალი, 2024
გააზიარე