მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა

პროგრამა გულისხმობს საქართველოს რეგიონებში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობას ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის გზით


მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა

გააზიარე