საკრებულოს სხდომა # 1 - 10 იანვარი

11 იანვარი, 2022
10 იანვარს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგით პირველი სხდომა გაიმართა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 2 საკითხი განიხილეს:

დღის წესრიგი:
 
 
1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ოდენობისა და მისი ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი/
2. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 2021 წელს დამტკიცებულ მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.
  /მომხსენებელი - გელა შაშიაშვილი/
მიღებული გადაწყვეტილებები იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
გააზიარე