საკრებულოს სხდომა # 10 - 6 სექტემბერი

7 სექტემბერი, 2023
6 სექტემბერს 12 : 00 საათზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რიგით მეათე სხდომა გაიმართა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული თერთმეტი საკითხი განიხილეს:
დღის წესრიგი:
1. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;
  /მომხსენებელი - მარინა მაისურაძე/
2. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
  /მომხსენებელი - ნინო იდიძე/
3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ფიჩხოვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 2004კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 50.09.35.390) აღნაგობის უფლებით, პირობიანი აუქციონის წესით სარგებლობაში გაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის, ქირის საწყისი საფასურისა და პირობების დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - თეიმურაზ შაშიაშვილი/
4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფელ წინუბანში მდებარე, ყოფილი კულტურის სახლის შენობაში (ს/კ 50.06.36.147) არსებული 56.0კვ.მ სამუშაო ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის, ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ;
  /მომხსენებელი - თეიმურაზ შაშიაშვილი/
5. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 150076კვ.მ მიწის ნაკვეთის ს/კ 50.30.31.083 ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ;
  /მომხსენებელი - თეიმურაზ შაშიაშვილი/
6. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 170357კვ.მ მიწის ნაკვეთის ს/კ 50.30.31.142 ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ;
  /მომხსენებელი - თეიმურაზ შაშიაშვილი/
7. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კასრისწყალში (ალფადარა) მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 246243კვ.მ მიწის ნაკვეთის ს/კ 52.65.31.170 ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ;
  /მომხსენებელი - თეიმურაზ შაშიაშვილი/
8. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 389812კვ.მ მიწის ნაკვეთის ს/კ 52.74.31.118 ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ;
  /მომხსენებელი - თეიმურაზ შაშიაშვილი/
9. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 203271.00კვ.მ მიწის ნაკვეთის ს/კ 52.74.31.124 ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ;
  /მომხსენებელი - თეიმურაზ შაშიაშვილი/
10. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კასრისწყალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 158039კვ.მ მიწის ნაკვეთის ს/კ 50.30.31.141 ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ;
  /მომხსენებელი - თეიმურაზ შაშიაშვილი/
11. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის იოსებ ქარუმაშვილის შვებულების შესახებ

გააზიარე