საკრებულოს სხდომა # 6 - 13 მაისი

17 May, 2021
13 მაისს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  რიგით მეექვსე სხდომა გაიმართა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული ერთი საკითხი განიხილა: 

დღის წესრიგი:
 
 
1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, მოძრავი ქონების (ავტომობილი „MERSEDES-BENZ”, ტიპი „სედანი“, საიდენტიფიკაციო ნომერი WDBJF65J2YB008848, რეგისტრაციის ნომერი BB089PB, გამოშვების წელი-1999) ა.(ა).ი.პ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;
  /მომხსენებელი - თ.კუდიანაშვილი/
მიღებული გადაწყვეტილება იხილეთ "მიმაგრებულ ფაილში".
გააზიარე