სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარება

სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტი მეწარმეებს შესაძლებლობას აძლევს რეგიონებში განავითაროს სასტუმრო ბიზნესი, შექმნას ახალი სამუშაო ადგილები, მოიზიდოს მეტი დამსვენებელი და ხელი შეუწყოს რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას.
კომპონენტი მეწარმეების სთავაზობს ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას. მიმართულების ფარგლებში აგრეთვე ხდება საქართველოში წარმატებული საერთაშორისო გამოცდილების დანერგვა ქვეყანაში საერთაშორისო ბრენდების დამკვიდრების სტიმულირების გზით.

www.enterprisegeorgia.gov.ge/ka/ბიზნესის-განვითარება/სასტუმრო-ინდუსტრიის-განვითარების-კომპონენტი

გააზიარე